www.35222.com

您的位置:>>科思创原拜耳水性聚氨酯

产物展现

修建地坪漆

 • Bayhydrol A 2695

  范例 露羟基聚丙烯酸酯水份散体

 • Bayhydrol A 2546

  范例 阴离子型聚丙烯酸酯分散体

 • Bayhydrol A 2646

  Type Anionic polyacrylate dispersion

 • Bayhydrol A 2457

  范例 阴离子聚丙烯酸分散体

 • Bayhydrol A 2542

  范例 阴离子型聚丙烯酸酯分散体

  553311.com
 • Bayhydrol U 241

  范例 聚酯聚氨酯分散体